Wat wij doen

'Soos 1965' is een club van mannen, met verschillende achtergronden en beroepen, die hechten aan vriendschap, gezelligheid, loyaliteit en vertrouwen in en op elkaar. Wij komen bijna iedere maand bijeen voor een goed gesprek en gezelligheid. Soms nodigen wij daarbij een spreker uit om te praten over actuele onderwerpen, hetgeen samen met de diverse achtergronden van de leden kan leiden tot verdieping en vernieuwing van onze inzichten.

Daarnaast zijn wij ook actief met andere zaken: zo gaan wij een keer per jaar samen varen, gaan we vissen en spelen we traditioneel rond de Kerst oud-Hollandse spelletjes. Dit draagt ook bij aan een beter inzicht in ons zelf en in elkaar. Tevens organiseren wij een aantal 'tussenactiviteiten' met onze partners, zoals interessante excursies, wandel- of fietstochten. Deze tussenactiviteiten zijn meestal op zondagmiddag, zodat leden en partners in de gelegenheid zijn om mee te gaan. We doen dit ongeveer vier keer per jaar.

Partners van recent overleden leden bieden wij een 'buitengewoon lidmaatschap' aan, om na enige tijd weer deel te kunnen nemen aan de bekende gemoedelijke sfeer in de soos.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Deze zet het kandidaat-lid op een informatielijst gedurende een maand, zodat de leden eventueel met duidelijk steekhoudende argument schriftelijk bezwaar kunnen aantekenen tegen het lidmaatschap. Het bestuur ziet als steekhoudende bezwaren, die zaken die een van de leden in zijn persoonlijke levenssfeer kunnen aantasten. Na eventueel ingebrachte bezwaren neemt het bestuur  bij voorkeur een positief besluit, na raadpleging van het bezwaarmakende lid. Wanneer er geen bezwaar is,  volgt een uitnodiging voor een soosavond. Na wederzijds welbevinden volgt inschrijving als nieuw lid.

Leden van de soos betalen een jaarlijkse contributie. In verband met het aangaan van verplichtingen, is restitutie bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar niet mogelijk. Daarnaast vragen per soosavond een kleine bijdrage in de kosten. Tussenactiviteiten vallen niet onder de contributie.

Bijeenkomsten

Wij komen maandelijks samen in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ  Nieuwegein.

Ontmoetingsplaats

voor heren met Vreeswijk in hun hart, voor gezelligheid en een goed gesprek: dé Herensociëteit van Vreeswijk!

Interesse?

Ook lid worden van onze gezellige soos? Neem contact op, klik hier...