Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van onze website wordt de nodige zorg besteed. Soos 1965 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van onze website.

Soos 1965 behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te verbeteren of anderszins aan te passen.

Alle rechten voorbehouden. Geen tekstuele en/of grafische weergave van onze website mag worden gedupliceerd of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur vanSoos 1965.

Bijeenkomsten

Wij komen maandelijks samen in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ  Nieuwegein.

Ontmoetingsplaats

voor heren met Vreeswijk in hun hart, voor gezelligheid en een goed gesprek: dé Herensociëteit van Vreeswijk!

Interesse?

Ook lid worden van onze gezellige soos? Neem contact op, klik hier...